Udskriv

CO10's medlemsorganisationer

(Medlemstal pr. 1. januar 2019)

 

Politiforbundet
Formand: Claus Oxfeldt 
Medlemmer: 11.818
www.politiforbund.dk

 

Centralforeningen for Stampersonel
Formand: Jesper K. Hansen
Medlemmer: 8.211
www.cs.dk

Dansk Told & Skatteforbund
Formand: Jørn Rise
Medlemmer:: 2.542
www.dts.nu


Dansk Sygeplejeråd
Formand: Grete Christensen
Medlemmer: 927
www.dansk-sygeplejeraad.dk


PROSA- Forbundet af It-professionelle
Formand: Niels Henrik Bertelsen
Medlemmer: 743
www.prosa.dk


Dansk Socialrådgiverforening
Formand: Mads Bilstrup
Medlemmer: 741
www.socialraadgiverne.dk

 

Trafikforbundet
Formand: Kasper Berg
Medlemmer: 610
www.trf.dk


Organistforeningen
Formand: Ingrid Bartholin Gramstrup
Medlemmer: 582
www.organistforeningen.dk

 

Danmarks Kordegneforening
Formand: Henrik Kristoffersen
Medlemmer: 557
www.kordegn.dk

 

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd
Formand: Lars Bonde Eriksen
Medlemmer: 535
www.tat.dk


Kost- & Ernæringsforbundet
Formand: Ghita Parry
Medlemmer: 440
www.kost.dk


Kirkekultur.nu
Formand: Esther Jensen
Medlemmer: 297 
www.kirkekultur.nu

 

Dansk Kirkemusiker Forening
Formand: Merete Sand
Medlemmer: 271
www.kirkemusiker.dk

 

Ergoterapeutforeningen
Formand: Tina Nør Langager
Medlemmer: 255
www.etf.dk 

 

Danske Fysioterapeuter
Formand: Tina Lambrecht
Medlemmer: 242
www.fysio.dk

 

Kriminalforsorgsforeningen
Formand: John Hatting
Medlemmer 227
www.kriminalforsorgsforeningen.dk

Danske Skov- og Landskabsingeniørers Statskreds
Formand: Henrik Jørgensen
Medlemmer: 160
www.skovogland.dk

Danske Bioanalytikere
Formand: Martina Jürs
Medlemmer: 151
www.dbio.dk


Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Formand: Jens Zorn Thorsen
Medlemmer: 135
www.danskekirkegaarde.dkMusikgruppen i CO II
Formand: Anders Laursen
Medlemmer: 120
www.dmf.dk

 

Viften - Ansatte i Folketinget under CO10
Formand: Tina Arndt Jensen
Medlemmer: 95
www.ft.dk

 

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Formand: Thomas Wester-Andersen
Medlemmer: 90
www.kl-f.dk 

 

Foreningen af Folketingets Betjente
Formand: Andreas Aagaard
Medlemmer: 87
www.ft.dk

 

JID Faglig organisation
Formand: Uffe Pilegård Larsen
Medlemmer: 79
www.jid.dk

 

Foreningen af Musikere i Forsvaret
Formand: Michael Justesen
Medlemmer: 70
www.dmf.dk

 

Dansk Skuespillerforbund
Formand: Benjamin Boe Rasmussen
Medlemmer: 60
www.skuespillerforbundet.dk 
 

Korgruppen
Formand: Jakob Knudsen Pedersen
Medlemmer: 56


Jordemoderforeningen
Formand: Lillian Bondo
Medlemmer: 41
www.jordemoderforeningen.dk

 

Farmakonomforeningen
Formand: Christina Durinck
Medlemmer: 21
www.farmakonom.dk


Radiotelegrafistforeningen af 1917
Formand: Carol Ann Thrane
Medlemmer: 18
www.raf1917.dk

 

Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP)
Formand: Ditte-Marie Post
Medlemmer: 16
www.dap.dk 

 

FAF
Formand: Stine Monty Freddie
Medlemmer: 11
www.filmtv.dk

 

Danske Tandplejere
Formand: Elisabeth Gregersen
Medlemmer: 3
www.dansktp.dk


Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10.
Formand: Marianne Nielsen
Medlemmer: 6.682
www.spcf.dk