Udskriv

Formand Jesper K. Hansen - Centralforeningen for Stampersonel

Næstformand Claus Oxfeldt - Politiforbundet

Jørn Rise - Dansk Told & Skatteforbund

Grete Christensen - Dansk Sygeplejeråd

Morten Rønne - PROSA

Vakant - Centralforeningen for Stampersonel

Mads Bilstrup - Dansk Socialrådgiverforening

Lars Bonde Eriksen - Foreningen af Tekniske- og administrative Tjenestemænd

Kasper Berg - Trafikforbundet

Ghita Parry - Kost & Ernæringsforbundet

Nanna Klingsholm - Musikgruppen i COII

Marianne Nielsen - Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

 

Suppleanter:

Claus Hartmann - Politiforbundet

Finn Bengtsen - Centralforeningen for Stampersonel

Allan Westergård Christensen - Dansk Told & Skatteforbund

Dorthe Boe Danbjørg - Dansk Sygeplejeråd

Lis Michelsen - PROSA

Uffe Pilegaard Larsen - JiD

John Hatting - Kriminalforsorgsforeningen

Jens Zorn Thorsen - Danske Kirkegårdsledere

Christina Durinck - Farmakonomforeningen 

Finn Steen Baad - Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10