Udskriv

Centralorganisationen af 2010 - CO10 - er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer - alle ansat inden for eller pensioneret fra stillinger på statens område.

CO10 er dannet den 1. januar 2010 ved en fusion mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC).

Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne.

Centralorganisationen af 2010 på engelsk: "The Danish confederation of public employees of 2010".